Over ons


bolderkar_beginNa de vuurwerkramp van 13 mei 2000, die een hele woonwijk van de kaart veegde, wilden de kerken in Enschede een bijdrage leveren aan ondersteuning van alle getroffenen.

Zo ontstond het project ‘Pastoraat na Ramp’, dat vijf jaar lang het werk dat geloofsgemeenschappen zelf zouden verzetten, met hart en ziel aanvulde. Een project met tot 1 augustus 2012 een groot aantal vrijwilligers en twee parttime beroepskrachten.

Dat project is inmiddels doorontwikkeld tot het “Huis van Verhalen”, dat tijdelijke huisvesting heeft gehad in het appartementencomplex van het Roomveldje. In 2007 heeft ze haar  intrek genomen in Prismare, het voorzieningencluster in Roombeek, wat nu haar (t)Huis is. Het “Huis van Verhalen” werkt vanaf 1 augustus 2012 alleen met vrijwilligers.

Missie en Visie
Als missie heeft het Huis van Verhalen: het present zijn, er zijn, voor mensen. Niet alleen in de wijk Roombeek, niet alleen voor de getroffenen van de vuurwerkramp, maar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Dit vertaalt zich in verschillende activiteiten zoals:

  • Inloopmiddagen
  • Buurtmaaltijd
  • Themaochtenden of -middagen
  • Bloemschikken
  • Cursussen

Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk en, in de eerste plaats,  aan het welbevinden van mensen in deze wijk, maar ook voor hen die buiten de wijk wonen.

Huis van Verhalen is een zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke instelling en niet verbonden aan een bepaalde levenswijze of religie. Wij bestaan van giften, fondsen, en de opbrengst van rondleidingen.

Wilt u contact met ons opnemen?

Huis van Verhalen
is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Roomweg 165c
7531 BM  Enschede
Telefoon: 053 4316288
Email: info@huisvanverhalenenschede.nl