ANBI


Stichting Huis van Verhalen

is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Roomweg 165c

7523 BM Enschede
Tel. 053 4316288

Website             :  www.huisvanverhalenenschede.nl
Rondleidingen: :  http://www.roombeekrondleidingen.info/
Email                  :  info@huisvanverhalenenschede.nl

Facebook           Huis van Verhalen

RSIN nummer: 817467762

Bestuur:
Dhr. Herman Burkink, penningmeester
Mevr. Riks Damen

Mevr. Marjolein Dohmen, voorzitter
Dhr. Remko Karthaus

Doelstelling:
Het realiseren en beheren van het Huis van Verhalen Enschede, als plek van presentatie, ontmoeting, herinnering en herdenking.

Financieel:
Jaarverslag 2017/Jaarplan 2018