Vrijwilligers


Het Huis van Verhalen bestaat tegenwoordig dankzij de inzet van een groep van maar liefst 51 vrijwilligers.
Het is een groep mensen die op een gedreven, enthousiaste en betrokken manier uw verhaal mogelijk wil blijven maken.
Dat kan via

  • het bieden van een luisterend oor bij de inloop
  • het aanbieden van activiteiten en cursussen
  • het organiseren van rondleidingen en
  • de populaire buurtmaaltijd.

Een aantal is al vanaf het Pastoraat na Ramp betrokken geweest bij het ontstaan en ontwikkeling van het Huis van Verhalen.
In de loop van de jaren zijn ook anderen enthousiast geworden en zijn nu een onmisbaar onderdeel van ons team.

Ons team bestaat uit de volgende disciplines:

Bestuur 6 Bestuursleden
Gastvrouwen van de inloop 16 Gastvrouwen en 1 gastheer
zij vertellen over het Huis van Verhalen en bieden een luisterend oor aan bezoekers van het Huis van Verhalen tijdens de inloop of op andere momenten.
Ambassadeurs 8 Ambassadeurs van het Huis van Verhalen, verantwoordelijk voor de rondleidingen:
zij verzorgen rondleidingen door de wijk en geven presentaties over het Huis van Verhalen en de geschiedenis en het heden van de wijk Roombeek.
Buurtmaaltijd 15 vrijwilligers voor het verzorgen van de buurtmaaltijd zijn iedere maandag: koks, gastheren/-vrouwen, mensen die tafel dekken, het eten serveren, afruimen, afwassen en allerlei andere werkzaamheden.
Handwerkochtend Eén vrijwilligster is op de woensdagochtend aanwezig om tijdens de handwerkochtend alles in goede banen te leiden.
Diverse coördinatoren Een aantal mensen die de verschillende activiteiten van het Huis van Verhalen coördineren en zorgen dat alles binnen het Huis van Verhalen reilt en zeilt.

Zorg en aandacht voor vrijwilligers

Omdat wij volledig op vrijwilligers draaien, vinden wij zorg en aandacht voor vrijwilligers van groot belang. Dit kan natuurlijk ook niet anders in een organisatie die uitgaat van de presentiebenadering: er zijn voor elkaar.

Dit komt tot uiting in een aantal aspecten:

  • het faciliteren of verzorgen van trainingen of andere inspirerende bijeenkomsten voor vrijwilligers. Voorbeelden zijn de cursussen voor vrijwilligers ‘Luisteren zonder oordeel’, ‘Uw kwaliteiten aan zet’ of ‘Zorgt voor de ander èn voor jezelf’ van de Volksuniversiteit Enschede, een training over de presentiebenadering door Hermien Maartens, de voormalig directeur van het Huis van Verhalen, een workshop door ons ex-bestuurslid Ina Strating over crisiscommunicatie, etc.
  • het organiseren van bijeenkomsten waar onze vrijwilligers onderling ervaringen uit kunnen wisselen, elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren
  • last but not least: het organiseren van een uitje of gezellige activiteit voor alle vrijwilligers (ongeveer 2x per jaar).

Als team ervaren wij niet alleen een betrokkenheid naar onze bezoekers, maar ook naar elkaar.

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gedreven mensen om dit team van vrijwilligers te versterken. Dit kan op vele manieren (als gastvrouw/gastheer, als ambassadeur, als bestuurslid, door het begeleiden of vormgeven van activiteiten of het uitvoeren van hand- en spandiensten) en in uiteenlopende maten van intensiteit, variërend van enkele uren per maand tot één of meerdere vaste dagdelen in de week; en het hele scala daartussen.

Heb je interesse om vrijwillig(st)er te worden bij het Huis van Verhalen, of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via