Over ons


 

 • Clustervoorziening Prismare
  Clustervoorziening Prismare
  In deze voorziening vond het Huis van Verhalen in 2007 een nieuw thuis
 • Huis van Verhalen
  Huis van Verhalen
  Dit is ons "Huis" aan de Roomweg 165c met de bolderkar
 • De Tafel van Verhalen
  De Tafel van Verhalen
  Aan deze tafel worden er verhalen verteld en wordt er naar verhalen geluisterd
 • De Kast
  De Kast
  Het eerste wat u ziet als u bij ons binnenkomt. De Kast neemt een centrale plek in, in onze huiskamer.
 • De lades
  De lades
  Elke lade in de Kast van Verhalen, vertelt haar eigen verhaal
 • Stratenplan
  Stratenplan
  Op de vloer het stratenplan van Roombeek

Missie en Visie

Het Huis van Verhalen wil een plek zijn waar echte ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden en waar persoonlijke verhalen een dragend medium zijn om ruimte te maken voor verdieping, bezinning en zingeving.
Een plek waar de mens als geheel een plaats krijgt. De gast[1] wordt niet gezien als bijvoorbeeld slachtoffer, hulpbehoevende, nieuwkomer etc., maar als een mens die de geschiedenis van de wijk, met de ramp daarin, levend kan houden, kan verwerken en voor anderen herkenbaar en toegankelijk kan maken.

De missie is dan ook:
Het waarmaken van de presentie benadering; een benaderingswijze die leidt tot methodische aanwezigheid, die gekenmerkt wordt door onthaasting, trouw, erkenning van de ander en die aansluit op de leefwereld van de ander.

Het methodisch werken met verhalen, waardoor de potentie en het leereffect van een verhaal vergroot, verdiept en versnelt; en dit niet alleen voor de wijk Roombeek, maar ook voor alle inwoners van de Gemeente Enschede en omstreken.

Het scheppen van voorwaarden om herinneringsgericht te kunnen leren, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het vasthouden van kennis en ervaring, van de verbinding met wat er was, met wat er gebeurde tijdens en na de vuurwerkramp, in de wederopbouw en in het leven nu in de nieuwe wijk.

Doel van onze activiteiten
Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk en, in de eerste plaats,  aan het welbevinden van mensen in deze wijk, maar ook voor hen die buiten de wijk wonen.

Huis van Verhalen is een zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke instelling en niet verbonden aan een bepaalde levenswijze of religie. Wij bestaan van giften, fondsen, en de opbrengst van rondleidingen.

Contact
Wilt u contact met ons opnemen?

Huis van Verhalen
is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Roomweg 165c
7531 BM  Enschede
Telefoon: 053 4316288
Email: info@huisvanverhalenenschede.nl
Ons secretariaat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 08.30 – 12.00 uur.
Buiten deze uren kunt u ons altijd per e-mail bereiken of een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat.

 

[1] De term ‘gast’ duidt aan dat mensen zich welkom weten in het Huis van Verhalen en zich thuis gaan voelen.