Menu Sluiten

Missie en Visie

Het Huis van Verhalen wil een plek zijn waar echte ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden en waar persoonlijke verhalen een dragend medium zijn om ruimte te maken voor verdieping, bezinning en zingeving. Een plek waar de mens als geheel een plaats krijgt. De gast [*] wordt niet gezien als bijvoorbeeld slachtoffer, hulpbehoevende, nieuwkomer etc., maar als een mens die de geschiedenis van de wijk, met de ramp daarin, levend kan houden, kan verwerken en voor anderen herkenbaar en toegankelijk kan maken.

De missie is dan ook:

 • Het waarmaken van de presentie benadering; een benaderingswijze die leidt tot methodische aanwezigheid, die gekenmerkt wordt door onthaasting, trouw, erkenning van de ander en die aansluit op de leefwereld van de ander

 • Het methodisch werken met verhalen, waardoor de potentie en het leereffect van een verhaal vergroot, verdiept en versnelt; en dit niet alleen voor de wijk Roombeek, maar ook voor alle inwoners van de Gemeente Enschede en omstreken

 • Het scheppen van voorwaarden om herinneringsgericht te kunnen leren, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het vasthouden van kennis en ervaring, van de verbinding met wat er was, met wat er gebeurde tijdens en na de vuurwerkramp, in de wederopbouw en in het leven nu in de nieuwe wijk.

Open Huis

Ons huis staat open voor:

 • iedereen die zijn of haar verhaal, al dan niet over de vuurwerkramp, met onze betrokken gastheren en gastvrouwen wil delen

 • het bezoeken van de Stilteruimte

 • het startpunt van een presentatie en boeiende rondleiding door de wijk Roombeek

 • het ontmoeten van andere mensen tijdens onze buurtmaaltijd

 • het meedoen met activiteiten zoals handwerken, bloemschikken, een cursus en nog veel meer

Doel van onze activiteiten

Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk en, in de eerste plaats,  aan het welbevinden van mensen in deze wijk, maar ook voor hen die buiten de wijk wonen.
Huis van Verhalen is een zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke instelling en niet verbonden aan een bepaalde levenswijze of religie. Wij bestaan van giften, fondsen en de opbrengst van rondleidingen.

Contact

Onze contactgegevens zijn ook terug te vinden aan de rechterkant van elke pagina op deze website

Huis van Verhalen
is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Zij-ingang Roomweg 165c
7531 BM  Enschede
Telefoon: 053 4316288
Email: info@huisvanverhalenenschede.nl

U kunt met uw vragen over rondleidingen, onze activiteiten of bezoekmomenten terecht bij ons secretariaat of bij onze gastvrouwen/gastheren op de inloopmiddagen.

Secretariaat:

Het secretariaat is bereikbaar op:

 • maandagochtenden van 09.00 – 11.30 uur

 • donderdagochtenden van 09.00 – 12.00 uur

Buiten deze uren kunt u ons het beste per e-mail bereiken. De mail wordt dagelijks gelezen en, waar nodig, beantwoord.
U kunt ook een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, maar dit wordt alleen op bovenvermelde dagen afgeluisterd.

Inloopmiddagen:

De gastheren en gastvrouwen zijn aanwezig tijdens de inloopmiddagen van

 • dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur

Zij vertellen u graag over het Huis van Verhalen, registreren aanvragen voor rondleidingen of bieden een luisterend oor voor wie behoefte heeft aan een praatje.

 

[*] De term ‘gast’ duidt aan dat mensen zich welkom weten in het Huis van Verhalen en zich thuis gaan voelen

Geschiedenis

Het ontstaan van het Huis van Verhalen

Vuurwerkramp: 13 mei 2000
 

Op deze dag werd een wijk verwoest. Mensen waren ontredderd en verloren niet alleen naasten, vrienden of bekenden, maar velen verloren ook hun huis en alles waar daarbij hoorde. Een totaal van 650 huizen werd direct getroffen door de ramp, naast bedrijven en verenigingen.

In die eerste, chaotische, uren werden mensen opgevangen in de Diekmanhal.

Later ook op de vliegbasis Twente, in verzorgingstehuizen etc.

Gelukkig konden veel gezinnen al snel een (tijdelijke) herhuisvesting worden aangeboden.

Pastoraat na ramp

Mensen die de ramp direct en indirect meemaakten, zaten en zitten vol met verhalen. Verhalen die zo belangrijk zijn in het verwerkingsproces. Verhalen die verteld moeten worden en nooit vergeten.

Kort geleden is het startsein gegeven voor het oecumenisch project ‘Pastoraat na Ramp’. Het is een initiatief van de Rooms-katholieke en de Samen op Weg kerken in Enschede. Natuurlijk hebben de kerken in de negen maanden daarvoor niet stilgezeten. Al vanaf de eerste dag zijn er vrijwilligers in touw geweest voor bezoekwerk en andere hand en spandiensten. Trouw aan mensen vraagt om een lange adem. Het nieuwe project wil daaraan zijn bijdrage leveren. Extra steun, waar nodig en verder kijken hoe de krachten voor de eerstkomende jaren het beste gebundeld kunnen worden.  Het is onze ervaring dat mensen elkaar hard nodig hebben om de moed niet te laten zakken, wanneer het allemaal even te veel wordt of alles tegen zit. En zo wil het project er ook zijn voor mensen: een oor voor het verhaal dat nog lang niet is uitverteld en een steun in de rug. Bovendien wil het project een duidelijk aanspreekpunt zijn voor andere organisaties die oog en oor hebben voor mensen die getroffen zijn door de ramp.

Het verhaal van de bolderkar

Zo begon het: een bolderkar, vier klapstoeltjes en en thermosfles
De bolderkar staat altijd buiten als het Huis van Verhalen open is
Opnieuw de wijk in met de bolderkar tijdens de corona crisis

De gezamenlijke kerken richtten het “Pastoraat na Ramp” op om de getroffenen een plek te bieden waar mensen hun verhaal konden vertellen. Een luisterend oor, een kopje koffie en vooral tijd en begrip om het verhaal te horen en misschien praktisch advies.

Men begon door met een bolderkar met een paar klapstoelen en een thermos koffie/thee door de wijk te trekken en de kar op willekeurige plekken neer te zetten. Mensen hadden een plek waar ze hun verhaal konden vertellen, keer op keer als dat nodig mocht blijken. Er was altijd iemand met een luisterend oor.
Hierbij werd (en wordt nog steeds) uitgegaan van de presentietheorie (uitgaan van het goed van de ander en niet van de eigen goede bedoelingen).

De bolderkar staat nog steeds in het Huis van Verhalen en wordt tijdens de inloopmiddagen buiten gezet om u uit te nodigen binnen te wandelen en bij een kop koffie of thee uw verhaal te delen.

Tijdens de maatregelen rond Covid-19 (corona) crisis, trokken vrijwilligers opnieuw de wijk in met de bolderkar en twee klapstoelen. Zo kan met de 1,5 meter afstand toch contact worden gemaakt met wijkbewoners die behoefte aan een luisterend oor hebben

Vijf jaar is niet genoeg

Gaandeweg bleek dat een project dat eerst 5 jaar zou duren, na die 5 jaar niet afgerond kon worden.
De behoefte van de mensen om te kunnen praten over de ramp was na 5 jaar nog steeds groot. Om in die behoefte te voorzien is er verder gekeken naar de oprichting van een algemene stichting, zodat er niet door de naam een drempel zou zijn voor niet-religieuze bezoekers en vrijwilligers.

Zo is het Huis van Verhalen ontstaan. Een plek die door de naam al aangeeft wat het doel is.

Het Huis van Verhalen startte aanvankelijk ook met vrijwilligers. Daarnaast waren één part-time directeur en een coördinator voor de rondleidingen in dienst van de stichting.

Tegenwoordig werken ambassadeurs, gastvrouwen, administratieve krachten en mensen die meehelpen met de buurtmaaltijd, alleen nog op vrijwillige basis voor het Huis van Verhalen.

Een eigen locatie

Het Huis opent haar deuren in 2007
Een bijzonder logo dat op het bijzondere raam is terug te vinden
In 2017 vieren we 10 jaar op een eigen locatie
Nieuwe huisstijl en dus een nieuw raamlogo in 2018

Sinds juni 2007 heeft het Huis van Verhalen een eigen locatie, als onderdeel van de Wijkvoorziening Prismare

Het Huis van Verhalen is uitgegroeid van een plek waar mensen hun verhaal kunnen vertellen tot Huiskamer van de Buurt. Op maandagavonden wordt er ook een, druk bezochte, buurtmaaltijd georganiseerd en daarnaast zijn er creatieve cursusmiddagen en -avonden. Op dinsdag- tot en met vrijdagmiddag organiseert het Huis van Verhalen inloopmiddagen. Mensen zijn welkom om binnen te lopen. Er wordt koffie of thee geschonken en verhalen worden verteld en gehoord.

De verhalen en de ontmoeting van mensen zullen altijd de belangrijkste plek blijven innemen.

De Stilteruimte

In het Huis van Verhalen vindt u de Stilteruimte

In de Stilteruimte staat het oorspronkelijke monument dat op het Roomveldje stond en aan de muur hangt de prachtige Feniks, ontworpen door Brenda Bleijenberg.

De Feniks is een symbool in meerdere culturen. Een vogel die in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as geboren te worden.

Het monument in de stilteruimte is het oorspronkelijke monument dat op het Roomveldje stond. Door de rechte vormen was het een gewild object voor spelende kinderen en honden.

Met toestemming van Brenda Bleijenberg is het 650 kilo wegende monument toen verplaatst van het Roomveldje naar de Stilteruimte.

bolderkar1

Onze vrijwilligers

Wie zijn wij?

Het Huis van Verhalen bestaat tegenwoordig dankzij de inzet van een groep van bijna 70 vrijwilligers.
Het is een groep mensen die op een gedreven, enthousiaste en betrokken manier uw verhaal mogelijk wil blijven maken.
Dat kan via

 

 • het bieden van een luisterend oor bij de inloop
 • het aanbieden van activiteiten en cursussen
 • het organiseren van rondleidingen en
 • het organiseren van de populaire buurtmaaltijd

Een aantal is al vanaf het Pastoraat na Ramp betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Huis van Verhalen.
In de loop van de jaren zijn ook anderen enthousiast geworden en zijn  inmiddels een onmisbaar onderdeel van ons team.

Ons team bestaat uit de volgende disciplines:

TeamAantal teamleden en verantwoordelijkheden
Bestuur5 bestuursleden
Gastvrouwen en -heren van de inloop13 gastvrouwen en 2 gastheren
Zij vertellen over het Huis van Verhalen en bieden een luisterend oor aan bezoekers tijdens de inloop of op andere momenten
Ambassadeurs11 ambassadeurs
Verantwoordelijk voor de (inloop)rondleidingen:
zij verzorgen rondleidingen door de wijk en geven presentaties over het Huis van Verhalen en de geschiedenis en het heden van de wijk Roombeek.
Buurtmaaltijd16 vrijwilligers
Verzorgen van de buurtmaaltijd op de maandagavond: koks, gastheren/-vrouwen, mensen die tafel dekken, het eten serveren, afruimen, afwassen en allerlei andere werkzaamheden.
Handwerkochtendvrijwilligers
Zijn op de woensdagochtend aanwezig om tijdens de handwerkochtend alles in goede banen te leiden.
Levensboeken14 vrijwilligers
Helpen mensen het verhaal van hun leven te vertellen en in boekvorm uit te geven
Administratievrijwilligers
verzorgen alles rond de administratie van het Huis van Verhalen
Diverse coördinatorenEen aantal mensen die de verschillende activiteiten van het Huis van Verhalen coördineren en zorgen dat alles binnen het Huis van Verhalen reilt en zeilt.

Zorg en aandacht voor vrijwilligers

Omdat wij volledig op vrijwilligers draaien, vinden wij zorg en aandacht voor vrijwilligers van groot belang. Dit kan natuurlijk ook niet anders in een organisatie die uitgaat van de presentiebenadering: er zijn voor elkaar.

Dit komt tot uiting in een aantal aspecten:

 • het faciliteren of verzorgen van trainingen of andere inspirerende bijeenkomsten voor vrijwilligers. Voorbeelden zijn de cursussen voor vrijwilligers ‘Luisteren zonder oordeel’, ‘Uw kwaliteiten aan zet’ of ‘Zorgt voor de ander èn voor jezelf’ van de Volksuniversiteit Enschede, een training over de presentie benadering ,etc.
 • het organiseren van bijeenkomsten waar onze vrijwilligers onderling ervaringen uit kunnen wisselen, elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren
 • last but not least: het organiseren van een uitje of gezellige activiteit voor alle vrijwilligers (ongeveer 2x per jaar).

Als team ervaren wij niet alleen een betrokkenheid naar onze bezoekers, maar ook naar elkaar.

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gedreven mensen om dit team van vrijwilligers te versterken. Dit kan op vele manieren (als gastvrouw/gastheer, als ambassadeur, als bestuurslid, door het begeleiden of vormgeven van activiteiten of het uitvoeren van hand- en spandiensten) en in uiteenlopende maten van intensiteit, variërend van enkele uren per maand tot één of meerdere vaste dagdelen in de week; en het hele scala daartussen.

Heb je interesse om vrijwillig(st)er te worden bij het Huis van Verhalen, of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via

Linkvermeldingen

 

Het Huis van Verhalen wordt lokaal, regionaal en nationaal vermeld op verschillende websites
Hieronder een aantal sites met een permanente link vermelding naar het Huis van Verhalen.
Links staan op alfabetische volgorde.

LINKBESCHRIJVING
Cultuur in EnschedeKlein stukje over het ontstaan van het Huis van Verhalen
Het Glazen NestWebsite van de maker van de Feniks, een symbool voor het Huis van Verhalen.
In de BuurtInterview met Hadassa Meijer over het Huis van Verhalen
In de BuurtOverzichtspagina over Huis van Verhalen
PrismareOnder Huisgenoten en Huurders – Eigen pagina
StartpaginaStartpagina met verzamelde links naar relevante websites over de vuurwerkramp
Uit in EnschedeUitleg over de Rondleidingen die door ambassadeurs van het Huis van Verhalen worden gegeven
Wijk DeppenbroekUitgebreide informatie over het Huis van Verhalen van deze site over de wijk Deppenbroek

 

Links gecontroleerd op: 06.03.2022