Menu Sluiten

Over ons

Missie en Visie

Het Huis van Verhalen wil een plek zijn waar echte ontmoetingen tussen mensen plaatsvinden en waar persoonlijke verhalen een dragend medium zijn om ruimte te maken voor verdieping, bezinning en zingeving. Een plek waar de mens als geheel een plaats krijgt. De gast [*] wordt niet gezien als bijvoorbeeld slachtoffer, hulpbehoevende, nieuwkomer etc., maar als een mens die de geschiedenis van de wijk, met de ramp daarin, levend kan houden, kan verwerken en voor anderen herkenbaar en toegankelijk kan maken.
Huis van Verhalen

De missie is dan ook:

 • Het waarmaken van de presentie benadering; een benaderingswijze die leidt tot methodische aanwezigheid, die gekenmerkt wordt door onthaasting, trouw, erkenning van de ander en die aansluit op de leefwereld van de ander

 • Het methodisch werken met verhalen, waardoor de potentie en het leereffect van een verhaal vergroot, verdiept en versnelt; en dit niet alleen voor de wijk Roombeek, maar ook voor alle inwoners van de Gemeente Enschede en omstreken

 • Het scheppen van voorwaarden om herinneringsgericht te kunnen leren, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het vasthouden van kennis en ervaring, van de verbinding met wat er was, met wat er gebeurde tijdens en na de vuurwerkramp, in de wederopbouw en in het leven nu in de nieuwe wijk.

Open Huis

Ons huis staat open voor:

 • iedereen die zijn of haar verhaal, al dan niet over de vuurwerkramp, met onze betrokken gastheren en gastvrouwen wil delen

 • het bezoeken van de Stilteruimte

 • het startpunt van een presentatie en boeiende rondleiding door de wijk Roombeek

 • het ontmoeten van andere mensen tijdens onze buurtmaaltijd

 • het meedoen met activiteiten zoals handwerken, bloemschikken, een cursus en nog veel meer

Doel van onze activiteiten

Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk en, in de eerste plaats,  aan het welbevinden van mensen in deze wijk, maar ook voor hen die buiten de wijk wonen.
Huis van Verhalen is een zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke instelling en niet verbonden aan een bepaalde levenswijze of religie. Wij bestaan van giften, fondsen en de opbrengst van rondleidingen.

Contact

Onze contactgegevens zijn ook terug te vinden aan de rechterkant van elke pagina op deze website

Huis van Verhalen
is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Zij-ingang Roomweg 165c
7531 BM  Enschede
Telefoon: 053 4316288
Email: info@huisvanverhalenenschede.nl

U kunt met uw vragen over rondleidingen, onze activiteiten of bezoekmomenten terecht bij ons secretariaat of bij onze gastvrouwen/gastheren op de inloopmiddagen.

Secretariaat:

Het secretariaat is bereikbaar op:

 • maandagochtenden van 09.00 – 11.30 uur

 • donderdagochtenden van 09.00 – 12.00 uur

Buiten deze uren kunt u ons het beste per e-mail bereiken. De mail wordt dagelijks gelezen en, waar nodig, beantwoord.
U kunt ook een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, maar dit wordt alleen op bovenvermelde dagen afgeluisterd.

Inloopmiddagen:

De gastheren en gastvrouwen zijn aanwezig tijdens de inloopmiddagen van

 • dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur

Zij vertellen u graag over het Huis van Verhalen, registreren aanvragen voor rondleidingen of bieden een luisterend oor voor wie behoefte heeft aan een praatje.

 

[*] De term ‘gast’ duidt aan dat mensen zich welkom weten in het Huis van Verhalen en zich thuis gaan voelen