Menu Sluiten

ANBI

Stichting Huis van Verhalen

is gevestigd in Wijkvoorziening Prismare
Roomweg 165c

7523 BM Enschede
Tel. 053 4316288

Website             :  https://huisvanverhalenenschede.nl
Rondleidingen: :  https://roombeekrondleidingen.info/
Email                  :  info@huisvanverhalenenschede.nl

Facebook           Huis van Verhalen

RSIN nummer: 817467762

Bestuur:
De heer Herman Burkink, penningmeester
Mevrouw Riks Damen

Mevrouw Marjolein Dohmen, voorzitter
De heer Hans van der Hulst
Mevrouw Angela van de Wolfshaar

Doelstelling:
Het realiseren en beheren van het Huis van Verhalen Enschede, als plek van presentatie, ontmoeting, herinnering en herdenking.

Financieel:
Jaarrekening 2019
Jaarplan 2019/2020

Gift van Coöperatief Fonds van de Rabobank Enschede-Haaksbergen

Ook het Huis van Verhalen heeft in maart haar deuren moeten sluiten door de uitbraak van het Corona-virus.
Daardoor zijn niet alleen de activiteiten in de Huiskamer abrupt beëindigd, maar ook de populaire rondleidingen moesten worden geannuleerd.
De voorbereidingen van en de activiteiten zelf rondom de 20e herdenking van de Vuurwerkramp op 13 mei moesten worden afgebouwd.
Tevens werd er een streep gezet door de drukbezochte buurtmaaltijd op de maandagavond. Het is nog onduidelijk wanneer wij weer kunnen opstarten.
Intussen maken we plannen voor de organisatie van de rondleidingen, de Buurtmaaltijd en andere activiteiten in de 1,5 meter samenleving.
De focus ligt natuurlijk op de gezondheid en dat is verreweg het belangrijkste. Voor onze kwetsbare vrijwilligers zijn het onzekere tijden.
Toch ontkomen wij er ook niet aan te kijken naar onze financiële positie. Het zal duidelijk zijn dat wij inkomsten mislopen.
We zijn dan ook blij met de bijdrage van € 1.500, — uit het Coöperatief Fonds van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. De bank wil op deze manier stichtingen en verenigingen in de huidige crisistijd ondersteunen. Een mooi gebaar van onze huisbankier!