Missie en Visie


Als missie heeft het Huis van Verhalen: het present zijn, er zijn, voor mensen. Niet alleen in de wijk Roombeek, niet alleen voor de getroffenen van de vuurwerkramp, maar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Dit vertaalt zich in verschillende activiteiten die verder op deze website genoemd worden. Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting en het luisteren naar elkaars verhaal. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en aan het welbevinden van mensen.

Huis van Verhalen is een zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke instelling en niet verbonden aan een bepaalde levenswijze of religie. Wij bestaan van giften, fondsen, en de opbrengst van rondleidingen.

Kijk rustig verder op onze website hoe we onze missie handen en voeten geven.